Siirry suoraan sisältöön

Ruokavalion merkitys hengitystieinfektioihin vol.2

Ravitsemuksella voimme vaikuttaa pysymmekö terveenä. Lisäksi voimme vaikuttaa siihen miten nopeasti tervehdymme kun käytämme ravintotekijälääkehoitoa

Nyt tulee odottamasi Ruokavalion merkitys hengitystieinfektioihin vol.2 Kaarlo Jaakkolan kirjoittamasta Hengitystiet kuntoon e-kirjasta. Minun oli alun perin tarkoitus kirjoittaa tämä vasta myöhemmin, mutta aikakauden ollessa, mitä on, ajattelin käsitellä asiaa jo nyt. Eli, mitä on ruokavalion merkitys hengitystieinfektioihin vol.2, aiheena seuraavaksi. Lue loppuun saakka, saat mukavan yllätyksen itsellesi. 

Mukana on myös esimerkkitapaus, jota lyhennän aika radikaalisesti. Kerron siitä vain siinä laajuudessa, että saat hyvän mielikuvan tilanteesta, missä on saatu korjattua erilaisia sairauksia ravintotekijälääkehoidolla. 

Solujen hapettuminen

Koska hapettuminen on se, joka aiheuttaa tulehdusta soluissa, niin käsittelemme sitä hieman tässä alussa. Tässä tulee lääketieteellinen termi: mitokondrio, joka tarkoittaa solun energia-aineenvaihdunnan (soluhengityksen) keskusta. Hapettuminen hyökkää solurakenteisiin ja, koska mitokondriossa tapahtuva soluhengitysketju tuottaa 5-10% kehon käyttöenergiasta, niin tämä vaikuttaa myös suoraan hapen saantiin. 

Vaikka tauteja parannettaisiin lääkkeillä tai ilman, niin ilman riittävää antioksidanttien antamaa suojaa, monen ympäristötekijän vuoksi, taudit voivat palata ja tulehdus jatkuu. Mitä tällaisen johdosta voikaan tapahtua?  

Jaakkola kirjoittaa, että esimerkiksi astma, joka on kehittynyt vaikeaksi, voi pahentua entisestään ja aiheuttaa häiriöitä kehossamme. Tällainen tapahtuma voi myöhemmässä vaiheessa aiheuttaa pahimmillaan paha- tai hyvälaatuisia kasvaimia tai keuhkoahtaumaa. Tämä siis antaa ymmärtää, että huonolla ravinnolla voi olla suora yhteys syöpään ja keuhkoahtaumaan. Ja hän myös toteaa, että ajoissa annettu ravintotekijälääkehoito voi estää tällaisen syntymistä. Sehän on meille kaikille hyvä uutinen.  

Se, miksi näin voi käydä, johtunee siitä, että lopulta kehomme menettää kykynsä kontrolloida solujen sisäisiä suojatapahtumia. Tällaiset kontrollin menetykset voivat olla tuhoisia solunsisäisien stressireaktioiden vuoksi ja, kun tilanne pääsee näin pahaksi, niiden hoito on vaikeaa. Mikäli tilannetta siis ei katkaista ravintotekijälääkehoidolla, tauti voi jatkua ja näin ollen aiheuttaa yhä vain vaikeampia terveysongelmia. 

Hapetusstessin kuriin saaminen on tärkeää 

Koska taudin aiheuttajat pääsevät pesiytymään kehoomme hengitysteiden kautta, on niiden terveydestä pidettävä hyvää huolta. Hengitysilmassamme on niin mikrobeja, bakteereita, pienhiukkasia sekä viruksia. Lisäksi ruuan kautta tulevat vieraat kemialliset aineet tekevät vahinkoa hengityselimiimme.  

Nämä voi olla limakalvojen tulehdustilojen ja infektioiden ylläpitäviä osatekijöitä. Jos ravitsemuksellisten häiriöiden ja hapettumisstressitekijöiden vuoksi vastustuskykymme on heikentynyt, niin käy hyvin järkeen, että ne voivat aiheuttaa sairastumista suuremmalla riskillä näiden haitallisten mikrobien vuoksi. 

Happiradikaali (ROS)  on hapen aineenvaihdunnan myrkyllinen välituote. Hapettavat aineet on hengitysteiden solujen merkittävin uhkatekijä. Vapaat radikaalit eli soluja hapettavat yhdisteet ovat rakenteeltaan epävakaita kemiallisia yhdisteitä, jotka reagoidessaan positiivisesti varautuneiden yhdisteiden kanssa aiheuttavat solujen hapettumisen.  

Näistä hyvinä esimerkkeinä on tupakansavun hapettavat osatekijät, saasteet ja tulehduksen yhteydessä lisääntyvät tulehdussolut.  

Soluhengityksen sivutuotteena ja solujensisäisten entsyymien toiminnan aktivoituessa vapaita radikaaleja syntyy solunsisäisesti. Koska olemme yksilöitä, niin altistuminen hapettaville aineille on hyvin yksilöllistä. Esimerkiksi toiset reagoivat tupakansavuun eri tavoin, kuin toiset. 

Stressi, mitä hapettuminen aiheuttaa kehollemme, voi vaurioittaa soluja sekä altistaa sairauksille. Tämän vuoksi antioksidantit suojaavat kehoamme vahvistaen vastustuskykyämme hapettumisstressiä vastaan. 

Ravintotekijöiden merkitys terveydessä

Eri ravintotekijät vaikuttavat monella tavalla antioksidantti- sekä immuunijärjestelmäämme ja niiden riittämätön saanti antaa suurentuneen altistumisen riskin sairauksille. Happiradikaalien vaikutus voi vaurioittaa solujen biologista kalvorakennetta.  

Tutkimuksissa on kyetty yhdistämään mikrobikasvuston epänormaalia koostumusta esimerkiksi infektioihin, maksan vaurioihin sekä allergioille ja syövälle altistumiselle. Esimerkiksi C- ja E-vitamiinit hajottavat suoraan vapaita radikaaleja. E-vitamiini ei pysty tähän yksistään vaan se on riippuvainen C-vitamiinin sekä mahdollisesti muiden mikroravinteiden riittävyydestä, jotka vaikuttavat E-vitamiinin antioksidanttivaikutukseen.  

Nopeita tuloksia on mahdollista saada, kun keho saa riittävästi pienoisravintotekijöitä. Erilaiset yhdisteet tuottavat erilaisia tuloksia esimerkiksi seleeniyhdisteet yhdistettynä muiden mikroravintotekijöiden kanssa saavat aikaan DNA:n korjaustapahtuman käynnistymisen.

Päivittäin jokaiseen ihmissoluun kohdistuu noin tuhat “vapaaradikaalipommitusta”. 

Professori Bruce N Amesia

Mikä sitten lisää härskiintyneiden aineiden lisääntymistä kehossamme? Erilaiset virukset ja elimistön tulehdustilat, jotka aiheuttavat hengitystieinfektioita, synnyttävät lisää näitä härskiintyneitä aineita. Soluvauriot aiheuttavat lisää vapaita radikaaleja, joita vastaan meidän tulisi tehostaa vastustuskykyämme. 

Ruokavalion merkitys hengitystieinfektioiden hoidossa on suuri. Ravitsemuksella voimme vaikuttaa siihen sairastummeko ja jos sairastumme niin miten nopeasti tervehdymme. Avaintekijöitä tervehtymisen nopeuttamiseen on ravintotekijälääkehoidolla, joka räätälöidään yksilöllisesti jokaisen potilaan tilanteeseen.
Ruokavalion merkitys hengitystieinfektioihin vol.2

Antioksidanttien jaottelu neljään luokkaan 

Jaakkola kertoo kirjassaan, että tieteessä tunnetaan jo satoja kemiallisia yhdisteitä, joihin päivittäiset ravintomme ainesosat kuuluvat. Ne ovat vaikutuksiltaan eriasteisia antioksidantteja. Kehomme on rakennettu hyvin, jonka myötä se myös puolustautuu, sitä varten luodulla järjestelmällä, uhkatekijöitä vastaan. Nämä voidaan jaotella kahteen pääluokkaan eli entsymaattisiin sekä ei-entsymaattisiin antioksidantteihin. 

Entsymaattinen tarkoittaa entsyymeihin liittyvää toimintaa. Mitä entsyymit ovat? Eli ne ovat katalyyttejä, jotka nopeuttavat kemiallisia reaktioita. Lisää niistä voit lukea esimerkiksi täältä (1) 

Jaakkola lainasi Professori Raimo Hiltusen tutkimusta, jonka mukaan antioksidantit voidaan luokitella neljään ryhmään: 

  1. Sisäsyntyiset entsymaattiset antioksidantit: superoksididismutaasi (SOD) joka on tärkeä antioksidantti useissa soluissa lue lisää täältä (2), glutationiperoksidaasi joka ehkäisee oksidatiivistä stressiä kehossa ja löydät lisätietoa täältä (3) ja lopuksi katalaasi jonka tehtävä on suojella soluja vetyperoksidin sekä niiden muodostavien radikaalien aiheuttamilta oksidatiiviselta stressiltä josta lisätietoa täältä (4).  
  1. Suuret elimistömme molekyylit: albumiini joka on proteiini huolehtii kehomme nestetasapainosta (5), keruloplasmiini (6) sen arvo voi kertoa muun muassa kuparin puutteesta ja sen vähyys voi viitata Wilsonin ja Menkesin tauteihin, ferritiini (7) ja eräät muut proteiinit 
  1. Pienet sisäsyntyiset tai ravintoperäiset molekyylit (lue kustakin enemmän klikkaamalla kohdalta) askorbiinihappo (8), glutationi (9), virtsahappo (10), tokoferolit (11), karotenoidit (12) (beetakaroteeni, ksantofyllit), kreatiini (13), metallotoniini (14), tauriini (15), muut tiolit (16), monityydyttämättömät lipidt ja kasvien polyfenolit (17) kuten flavonoidit ja tanniinit. 
  1. Eräät muut aineet, kuten estrogeeni (18), angiotensiini (19) ja melatoniini  (20) 

 

Tieteellisen perusnäkemyksen mukaan, nykyään hoidetaan potilaita hyvin suppealla katseella ja sama koskee myös ravitsemushoitoa. Jaakkola on monesti maininnut, että jokaista ihmistä tulisi hoitaa yksilönä, koska mitattavat tulokset ravitsemustasapainosta ovat myös yksilöllisiä. Positiivista on, että Farmakologisessa tukilääkityksessä käytetään eri valmisteita eri sairauksiin riippuen aina siitä, mistä kombinaatiosta saadaan paras lopputulos kuhunkin tautiin yksilöittäin.  

Vaikuttavia paranemisia 

Seuraavaksi tiivistän todella yksinkertaiseen muotoon potilaskertomuksen, jotta saat mielikuvan, millaisiin tauteihin hoitoa on lähdetty hakemaan ja miten sitä on saatu. Minusta oli miellyttävää lukea näistä onnistumisista, joten, jos tämä lähtee yhtään kiinnostamaan enemmän, suosittelen lukemaan kirjasta lisää. 

Antioksidanttiklinikoiden lääkärit ovat hoitaneet aiemmin pääasiassa lapsia ja aikuisia, joilla on taustalla hengitysteiden tulehduskierteet, jotka on saattaneet kestää vuosia. Heidän tietopankissaan on satojen potilaiden mittaustuloksia koskien pienoisravintotekijöiden hoitoja. Nämä hoidot ovat olleet niin tehokkaita, että tulehduskierteet loppuvat usein ravitsemushoidon alettua.  

Mittauksilla on huomattu, että laaja-alainen tukilääkitys on myös tehokas katkaisemaan infektiokierrettä ja lapsien kohdalla on huomattu nopeita muutoksia parempaan kasvu- ja kehityshäiriöiden kohdalla.  

Aina ei kuitenkaan pystytä katkaisemaan hengitystieinfektioiden kierrettä vaan hoitotulokset ovat riippuvaisia, kuinka tehokkaita käytettävät valmisteet ovat ravitsemustilan tarpeisiin nähden. Usein hoitotuloksia on voitu parantaa esimerkiksi rohdosvalmisteilla sekä ravintolisävalmisteilla. Seuraavaksi on kaksi hoitoesimerkkiä kuvaamassa, mitä farmakologinen hoito vaikuttaa sekä mistä siinä on kyse.  

Jaakkola kirjoittaa kirjan lukuisien hoitoesimerkkien kertovan vakuuttavaa kieltä yksilöllisen ravitsemushoidon tehosta sekä sen välttämättömyydestä tervehtymisen pohjana. Jokaisessa hoidossa on tieteellisesti perusteltu pohja, joka tukee potilaiden sairaudentilan nopeaa ja tehokasta korjaantumista.  

Jos et pitempää kuvausta jaksa lukea tässä todella suppea tiivistelmä.  

Potilaalla on toistuvia infektioita, mutta yleiskunto ei ole romahtanut. Tavoitteena on kohottaa vastuskykyä tukilääkityksen avulla, jotta infektiokierre saadaan katkaistua. Tämän tueksi on valittu tarkkaan luonnonmukaiset lääkkeet hengitystieoireiden sekä ruuansulatuskanavan hoitoon. 

3 kuukautta andioksidanttihoidon aloittamisesta potilaan tila on parempi ja olo terveempi. Ei ole ollut infektioita tai sairaspäiviä. Ennen aloitusta on ollut lievää kuumetta, joka palautunut pian normaaliksi aloituksesta.  

Hoidon johdosta on tullut puhdistusreaktio elimistölle ja alkuviikkoina on hikoillut öisin voimakkaasti ja hiki on haissut homeelle. Se kuitenkin loppui äkillisesti parin kuukauden kohdalla. Myös iho on alkanut voimaan paremmin. Vähitellen perinteisen astmalääkityksen potilas oli lopettanut vähitellen. 

Yskään saatu 8 yrtin mikstuura, jonka vaikutus oli ollut potilaan mielestä hyvä. Nopeaa apua hän oli saanut refluksioireisiin piihappogeeneillä, jotka oli jatkuneet jo 5-6 vuotta. Käytössä oli ollut myös antioksidanttijuoma (AO-juoma), jossa on vahvaa neurolipidiä (pakasteena), viherjauhevalmistetta sekä palautusjuomaa. Tämä kokonaisuus on tuntunut potilaasta hyvältä ja tehokkaalta. 

Neurolipidit ovat eläinperäisiä eläinlesitiinejä eli fosfolipidejä (21). Soluissa ja kudoksissa muodostuu lipidejä eli rasvoja sekä niiden yhdisteitä. Olenkin jo Omegoita käsitellessäni puhunut aivojen koostuvan lähes puoliksi rasvamolekyyleistä. Solukalvojen uusiutumiselle on tärkeää saada kehollemme fosfolipidejä korjaamaan aiheutuneita hermosolujen vaurioita. Korjatakseen hapetusstressiä ja välttämättömien rasvahappojen puutetta on hyvä nauttia ravintolisänä neurolipidejä. 

Hieman laajempi versio kertomuksesta: 

Potilaana 37 vuotias nainen. Lapsuudesta lähtien infektiohistoriaa. Ensimmäinen keuhkokuume jo yksivuotiaana ja sittemmin 17 kertaa hoitoon tuloon mennessä. Tulehduksia arviolta 5-10 kertaa vuodessa. Infektioita, joita on hoidettu antibiooteilla, on ollut jopa parisen sataa. Ensimmäinen 4 vuotiaana.  

Kuumetta seurannut poskiontelontulehdus josta kehkeytynyt keuhkoputkentulehdus sekä siitä sitten monesti keuhkokuume.  

Tämä ketju ei ole itsellenikään vieras. Pari keuhkokuumetta sairastaneena voin sanoa niiden kehittyneen samalla tavalla. Oma kierre katkesi kun lähdin kiinnittämään huomiota ravintooni, kuten tässäkin hoitona käytetään. 

Altistuminen on tapahtunut homerakennuksissa oleskelemisesta. Astma todettu noin 17 vuotiaana, johon lääkitys. Viitisen vuotta refluksitauti ja krooninen vatsakatarri pahoilla oireilla. Poskiontelotulehduskierre loppunut pariksi vuodeksi, kun nenän väliseinä oli leikattu. Nilkoissa ja ranteissa kipua ja ihottumaa. Kymmenkunta kertaa myös virtsatieinfektioita. 

Mitä hyötyjä hoidosta on sitten ollut? Potilaan kortisonilääkitys sekä astmalääkkeet oli lopetettu koska niitä ei enää tarvittu. Itse hän arvioi työtehonsa lähes nelinkertaistuneen hoidon aikana. Hammaslääkäri huomannut suun terveydentilan muuttumista paremmaksi, koska reikiä ei enää tullut samalla tavalla ja reiän alut olivat kadonneet.  

Makuaistimuutoksia oli ilmaantunut samalla kun maku- ja hajuaisti olivat parantuneet, eikä makean nälkää ollut enää ollenkaan. Painoon ei ollut tullut muutoksia, mutta hän koki solakoituneen. Parantuneen olon vuoksi hän liikkui enemmän. Nakropaatti, joka oli hoitanut häntä huomasi lihaksien kehittyneen merkittävästi ja hänen mielestä oli uskomatonta miten tukikudoksissa oli voinut tapahtua niin suuria muutoksia. 

Silmälääkärikin huomasi eron

Jopa silmälääkäri joka oli aiemmin todennut silmänpohjissa olleen tavallista sumeampia alueita ja korkeaa silmänpainelukemaa totesi tilanteen normalisoituneen ja silmänpohjien muuttuneen täysin terveiksi. 

Parin vuoden kuluttua vastaanotolla potilas kertoi vointinsa parantuneen entisestään. Toisinaan nenä oli tukossa, mutta lima irtosi sekä oireet katosivat käytössä olleen 8 yrtin mikstuuralla. Mikstuuraa hän käytti päivittäin aamuin illoin eikä hän ollut tarvinnut yhtään antibioottikuuria, astmalääkkeitä taikka muita astmalääkkeitä kahteen vuoteen. Jopa hengitys toimi paremmin, jonka huomasi ylämäkipyöräilyn hengästymisen vähentymisestä. 

Hän aloitti paria vuotta aiemmin antioksidanttijuoman käytön, jonka tueksi hän otti seleeni-kromi-vanadiini valmisteen sekä E- ja A-vitamiineja täydentämään ruokavaliota. Hikoilu oli alkanut näiden kohdalla. Sormenpäiden ja varpaiden palelu väheni selkeästi ja nilkat eivät tuntuneet enää kylmiltä.  

Iho oli uusiutunut 1,5 kuukauden kuluttua aloituksesta. Ihosta oli tullut paksumpi ja terveempi. Koentsyymi Q10 toisin sanoen ubikinonitaso oli ollut matalalla verinäytteessä ja ravintolisän aloitettuaan koki kuin olisi vasta herännyt ja olo oli muutenkin muuttunut hyväksi. Lihasvoima oli kasvanut ubikinonin aloituksen myötä 100mg annostuksella.  

Olotila oli huonontunut A-vitamiinin käytön lopettamisen jälkeen noin viikossa, jolloin näkökenttään oli alkanut tulla lievää sumuisuutta eikä ihokaan tuntunut niin terveeltä kuin aiemmin. Siitepölystä tulleet oireet olivat loppuneet kolmessa kuukaudessa aloituksesta. 

A-vitamiinista ja sen hyödyistä voit lukea enemmän täältä

Selkeitä muutoksia olotilassa

Seuraavalla vastaanotolla potilas kertoi, ettei ole sairastellut kuten yleensä. Vain pari korvatulehdusta oli ollut, jotka oli todennäköisesti johtuneet handsfree kuulokkeen ärsytyksestä. Paleleva olo oli muuttunut miellyttävän lämpimään oloon ja kädet sietivät ulkoilmaa paremmin kylmettymättä.  

Vaikka olisi tehnyt mieleni jatkaa niin päätin jättää jotain seuraavaan kertaan

Vaikka kirjassa on myös toinen esimerkki tähän perään, jätän sen seuraavaan postaukseen. Lääketieteellisiä termejä luettaessa väsyy helposti ja siksi olen tullut siihen tulokseen, että tekstit on hyvä pitää lyhyinä.  Toivottavasti ruokavalion merkitys hengitystieinfektioihin vol.2  on tarjonnus sinulle uusia näkemyksiä asiaan. Pyrin parhaani mukaan aukaisemaan termejä sinulle.

Tässä sinulle vielä yllätys, mikäli et ole aiempaa postaustani aiheesta lukenut ruokavalion merkityks hengitystieinfektioihin postaustani. Saat ladattua oman kappaleesi tästä kiehtovasta kirjasta tämän linkin kautta ->  tilaa tästä. En tosin tiedä kuinka kauan tarjous on voimassa, joten laita viestiä mikäli linkki ei vie mihinkään. 

Jos innostuit saamaan parempaa terveyttä myös itsellesi, niin tässä on minun Terveyden ylläpitämiseen 8 tehokasta vinkkiä. Taistele flunssaa vastaan ennalta ehkäisevästi.   Kuten jo aiemmin totesin artikkelissa, niin ruokavalion merkitys hengitystieinfektioihin vol.2 on suuri terveenä pysymisen puolesta.

Kun lukee uutisista, että ympärillämme jyllää jopa 140 virusta, tulee pohdittua, miten saa buustattua omaa immuunijärjestelmää niin, ettei tauti pääse niskan päälle. Keinoja on tietysti monia, mutta mikä oikeasti tehoaa? Poimi talteen minun henkilökohtaisesti testaamani ainekset, joilla olen välttynyt kaikilta sairasteluilta jo vuoden ajan. Yleensä olen ollut jokaisena vuotena pari kertaa flunssan kourissa, mutta nyt on löytynyt voittaja kombo, jolla minä, perheeni ja muutama ystäväni ovat löytäneet hyötyä terveyden ylläpitoon. Kun kehosi on tasapainossa, myös immuunipuolustuksesi on hyvässä kunnossa. Terveessä kehossa asuu hyvä ja tyytyväinen mieli. 

Tämä jälleen todisti arvonsa kun saamani flunssa olikin lieväoireinen sekä lyhytkestoinen, ainoastaan kuumetta. Olokaan ei ollut väsymystä enempää kipeä.    

Tilaa itsellesi vinkit talteen ja kokeile toimiiko ne sinulla yhtä hyvin 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *